6 nguyên tắc xây dựng niềm tin & sự tín nhiệm

Nói lời phải giữ lấy lời. Nếu bạn biết bản thân có khả năng làm được thì hãy nên hứa, còn không thì thôi. Bạn đừng nên hứa xong rồi không làm hoặc quên làm vì điều bạn hứa với người nào đó đã được người ấy ghi nhớ, tin tưởng và mong đợi tới