Hạnh phúc là khi “ta có một công việc để làm và một gia đình để yêu thương”

Dọn qua sống chung với người tình, cuộc sống những ngày đầu đẹp như mơ vì chúng tôi còn trẻ, còn khỏe nhưng càng về sau tôi càng thấy có nhiều điều ngang tai trái mắt. Ngày tôi đặt lá đơn ly hôn xuống bàn, nước mắt em ướt đẫm. Chúng tôi từng yêu nhau