14 ví dụ tuyệt vời khi làm content marketing

 

Chiến dịch “Slim Your Wallet” của Bellroy

Đây được xem là một chiến dịch quảng cáo hướng nội dung có ý tưởng tuyệt vời, với mọi mẩu quảng cáo đều trỏ về một trang đích khá dễ thương.

Quảng cáo “Slim Your Wallet” của Bellroy

Mẩu quảng cáo “Chưa ra mắt” của Volkswagen

Đây thật là mẩu quảng cáo tuyệt vời cho thấy VW đã có những copywriter tốt nhất trong kinh doanh.

Mẩu quảng cáo “Chưa ra mắt” của Volkswagen

TT được cung cấp bởi EQVN