Những kiểu tóc vượt thời gian của các ngôi sao huyền thoại

 

 

Tóc búi tổ ong của Audrey Hepburn

 Tóc xoăn vàng bạch kim của Marilyn Monroe

 Tóc siêu xù của Diana Ross

 Tóc dợn sóng chải ngôi 1 bên của Veronica Lake

 Tóc suông dài chải ngôi giữa của Cher

 Tóc mái của Debbie Harry

 Tóc xoăn dài của Jerry Hall

 Tóc pixie cut của Mia Farrow

TT được cung cấp bởi Global Fashion Report